Procescoördinator

Plaatsingsdatum
Sluitingsdatum

Procescoördinator

Voor de sector Samenleving zijn wij op zoek naar een collega voor de functie van

Procescoördinator

voor 32 - 36 uur per week

De gemeente Tholen ligt in de provincie Zeeland, grenzend aan Brabant en is daarnaast centraal gelegen tussen de Randstad en Antwerpen. Ze vormt daarmee een oase van rust in een dynamische omgeving. Tholen is een plattelandsgemeente met ruim 26.000 inwoners. Naast een uitstekend woon- en leefklimaat biedt Tholen door haar ligging aan de Oosterschelde de liefhebber van natuur en recreatie tal van mogelijkheden.

 

Sociaal Domein

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de o.a. uitvoering van de Jeugdzorg, de Wet maatschappelijk ondersteuning, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening.

De gemeente Tholen heeft in het kader van deze decentralisaties beleid ontwikkeld, waarbij ingezet wordt op het faciliteren van de burgerkracht. Met andere woorden eerst inzetten op het eigen oplossend vermogen en dat van het eigen netwerk. Daar waar noodzakelijk wordt zorg en/of ondersteuning op maat geboden. Als er sprake is van meervoudige of ingewikkelde vraagstukken wordt het kernteam ingeschakeld. Het kernteam wordt aangestuurd door de procescoördinator. Onder aansturing van de procescoördinator stelt het kernteam op aangeven van een team van specialisten een plan van aanpak vast en de inzet van middelen, uitgaande van het principe één gezin, één plan. De procescoördinator is dus de 'spin in het web' bij het verlenen van zorg en/of ondersteuning bij meervoudige en/of ingewikkelde vraagstukken. Hij/zij is in staat om de verbinding aan te gaan met de samenleving en om "over de schotten heen” oplossingen te realiseren binnen het sociaal domein.      

Als procescoördinator

 • Stuur je het kernteam, weliswaar niet in formele zin, maar wel procesmatig aan.
 • Zit je het wekelijks overleg voor met het kernteam.
 • Zie je toe op een goede toedeling van casussen over de casusteams, inclusief het aanwijzen van casusregisseurs.
 • Bewaak je de voortgang van zorg en ondersteuning op het totaal procesmatig, heb je oog voor inzet van eigen kracht en snelheid in urgente en complexe gevallen, het beperken van 'opschaling' bij enkelvoudige/eenvoudige situaties en het bevorderen van 'afschaling'.
 • Monitor je de ontwikkeling in de totaal toegekende zorg en het beroep dat dit doet op het beschikbare budget (ondersteund door een financieel adviseur van de gemeente).
 • Stel je de door de casusteams opgestelde plannen van aanpak vast.
 • Hak je, vanuit je doorzettingsmacht die volgt uit de wettelijke bevoegdheden van de gemeente, knopen door waar de casusteams niet uitkomen.
 • Zie je toe op goede verbindingen met de medewerkers ‘loketfunctie’ en op goede verbindingen met de Thoolse samenleving via het netwerk preventie.
 • Ben je voorzitter van diverse overleggen, zoals de jeugdbeschermingstafel, het volwassen - en jeugd MASS.
 • Hou je toezicht op processen en stem je deze regionaal af.
 • Evalueer je met zorgaanbieders en denk je mee met de contractgesprekken met het inkoopbureau.
 • Monitoring opgeschaalde casuïstiek en wettelijke verwijzingen.
 • Acteer je vanuit een coördinerende rol en heb je beslissingsbevoegdheid over meervoudige casussen.
 • Ben je budgetverantwoordelijke voor dat gedeelte van het budget dat nodig is om zorg te verlenen bij meervoudige en ingewikkelde vraagstukken.

 

Wij verwachten dat je

 • in het bezit bent van een HBO+/Academisch diploma;
 • over gezag en de ervaring beschikt om leiding en richting te geven aan een team;
 • een verbinder bent die makkelijk contact legt met meerdere personen en instanties en zorgt voor richting en draagvlak in het maken van keuzes;
 • overtuigingskracht bezit en knopen durft door te hakken;
 • brede kennis hebt van het sociale domein (participatie, jeugd, wmo, welzijn);
 • sturingsvaardigheden hebt, om op basis van aangeleverde informatie keuzes te maken in beroep op zorg en ondersteuning en budgetbewaking;
 • over samenwerkingsvaardigheden beschikt richting enerzijds casusteams en ‘loket’ maar ook richting de instanties en personen in de Thoolse samenleving die van belang zijn voor preventie en signalering;
 • kennis hebt van en gevoel voor de Thoolse/Zeeuwse samenleving en instellingen en personen die in het sociale domein werkzaam zijn;

 

Wat hebben wij te bieden?

 • een mooi salaris tot max schaal 11 uit de salaristabel gemeenten. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring;
 • een Individueel Keuze Budget (o.a. opgebouwd uit vakantiegeld en eindejaarsuitkering), 17,05% van jouw brutosalaris. Daarmee kun je (met belastingvoordeel) extra verlof kopen, een fiets aanschaffen, een opleiding volgen of gewoon uit laten betalen;
 • ontwikkelmogelijkheden binnen de functie/organisatie en functiegerichte scholing en onbeperkt toegang tot de onlinetrainingen van GoodHabitz;
 • de mogelijkheid om (gedeeltelijk) thuis te werken;
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden en bovenal een leuke, afwisselende baan in een organisatie waar het erg fijn werken is.

 

Meer weten?

Ben je al overtuigd dat dit jouw baan is, maar je hebt toch nog vragen, dan kun je contact opnemen met Teamleider Sociaal Domein Pierre van den Kieboom. Telefoon 06 50 84 98 95, e-mail pierre.vandenkieboom@tholen.nl

 

Solliciteren?  

Heb je interesse in deze functie? Verstuur dan hieronder je motivatiebrief met CV vóór 1 juni 2023.

 

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

Solliciteren Procescoördinator

Sluitingsdatum

Het is niet meer mogelijk om op deze vacature te solliciteren.