Over gemeente Tholen

Algemeen

Samen met 190 collega’s zorgen we ervoor dat inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties enzovoort binnen de gemeente Drimmelen het goed hebben. Welke functie je bij de gemeente Drimmelen ook hebt, je maakt deel uit van iets groters. Jouw werk is van groot belang.

De gemeente Drimmelen is de voortuin van Nationaal Park de Biesbosch in West-Brabant. De zes dorpen -Drimmelen, Made, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Terheijden en Wagenberg- liggen in een land- en tuinbouwgebied, met volop natuur en recreatie. In Drimmelen is de grootste uitgegraven jachthaven van Europa. Terheijden en Lage Zwaluwe hebben een gezellige dorpshaven. Van Terheijden naar Lage Zwaluwe loopt een cultuurhistorisch dijklint. Watersporters, fietsers en wandelaars komen hier dus ruimschoots aan hun trekken.

In de zes kernen wonen samen ruim 26.500 inwoners. Alle dorpen hebben eigen voorzieningen, zoals winkels, scholen, sportvoorzieningen en een rijk verenigingsleven. Stedelijke voorzieningen, zoals winkelcentra, theaters en bioscopen zijn binnen handbereik in Breda, Dordrecht en Oosterhout.

Het is goed wonen in de gemeente Drimmelen. De inwoners waarderen de rust van het platteland en zijn zeer tevreden over hun woonomgeving, waarbij leefbaarheid en veiligheid belangrijke pijlers zijn. In de dorpen is volop lokale bedrijvigheid. Agrarische en toeristische ondernemers vinden ruimte in het buitengebied.

De A16 en A59 ontsluiten de gemeente naar alle richtingen. Openbaar vervoer is ruim aanwezig, in Lage Zwaluwe is zelfs een volwaardig NS-Station.

Op de website www.Drimmelen.nl vind je projecten waar we aan werken zoals de toekomstvisie, omgevingswet, programma duurzaamheid, energie en de projecten in de openbare ruimte.

Werkgever

Gemeente Drimmelen als werkgever kenmerkt zich door een informele werksfeer, korte communicatielijnen en een transparante organisatie die openstaat voor nieuwe initiatieven.

Als medewerker bij Gemeente Drimmelen krijg je ruimte om je eigen ideeën uit te werken, opleidingskansen en (door)groeimogelijkheden. Kortom veel ruimte om jezelf verder te ontwikkelen. Naast samen hard werken, is er ook ruimte voor gezelligheid. We hebben een leuke personeelsvereniging die regelmatig activiteiten organiseert. Van feesten tot schilderen, alles komt voorbij!

Kerncompetenties

Er zijn een aantal kerncompetenties vastgesteld voor medewerkers binnen gemeente Drimmelen, namelijk klantgericht, integer, goed in samenwerken en resultaatgericht. Dit kenmerkt ook echt de cultuur binnen gemeente Drimmelen; samen voor een resultaat gaan en de klant staat uiteraard centraal!

Standaard arbeidsvoorwaarden en CAO

Bij gemeente Drimmelen kennen we een aantal standaard arbeidsvoorwaarden die voortkomen uit de CAO of uit personeelshandboek/intern beleid.

  • 17,05% van bruto maandsalaris IKB (individueel KeuzeBudget).
  • Jaarlijkse tegemoetkoming in de zorgverzekering
  • Aangesloten bij ABP pensioen
  • Flexibel werken. je kan zelf inrichting geven aan je werkdagen en werktijden. Echter wel in afstemming met je team en de klant staat hierin centraal.
  • Faciliteiten in het kader van Het Nieuwe Werken zoals een laptop, mobiele telefoon, thuiswerkmeubilair en de mogelijkheid dus om gedeeltelijk thuis te werken.